Πολυπολιτισμικότητα, Μετανάστευση και Εκπαίδευση

Ο όρος Πολυπολιτισμικότητα (multiculturalism) δηλώνει τη συνύπαρξη σε μια κοινωνία ποικίλων κοινωνικών ομάδων με διαφορετικά εθνικά-εθνοτικά και πολιτισμικά στοιχεία. Αναγνωρίζει ένα μωσαϊκό από ισότιμες κουλτούρες ατόμων που διατηρούν παράλληλα τις διακριτές διαφορές τους και μπορούν να αναπτύξουν σχέσεις γόνιμης αλληλεπίδρασης. Σε επίπεδο κοινωνικής συλλογικότητας η πολυπολιτισμικότητα παραπέμπει στην αμοιβαία αποδοχή, στο σεβασμό και στην προαγωγή πολλαπλών πολιτισμών με βάση τη δημογραφική σύνθεση ενός πληθυσμού μιας χώρας. Εκφράζει την αποδοχή της διαφορετικότητας και της ισότιμης αναγνώρισης των διακριτών εθνικών και θρησκευτικών ομάδων.
περισσότερα...

Κωστής Παλαμάς - Αγορά

Ο ποίημα περιέχεται στη συλλογή Η Ασάλευτη Ζωή (στην ενότητα Τα σονέτα). Γράφτηκε το 1896, εποχή που ο ποιητής πιεζόταν από οικονομικές ανάγκες και υποχρεωνόταν να εργάζεται σκληρά αρθρογραφώντας στα διάφορα αθηναϊκά έντυπα για να επιβιώσει. Γενικός Γραμματέας του Πανεπιστημίου Αθηνών διορίστηκε το 1897. περισσότερα

Εργασία για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού

Το σύγχρονο σχολικό περιβάλλον δέχεται ποικίλες επιδράσεις από πλήθος παραγόντων που καθορίζουν τη φυσιογνωμία του και το συνδέουν με την κοινωνική πραγματικότητα. Εύλογα η κοινότητα των μαθητών βρίσκεται σε διαρκή διαλεκτική σχέση με την περιρρέουσα κάθε φορά οικονομική, πολιτική, πολιτισμική και κοινωνική διάσταση της ζωής. Φαινόμενα που παρουσιάζονται στην ευρύτερη κοινωνία εισρέουν και στο μαθητικό μικρόκοσμο και αποκτούν δική τους οντότητα και τρόπο έκφρασης.

Ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί μια ανησυχητική εκδήλωση διατάραξης των ομαλών σχέσεων των μαθητών καθώς εμπεριέχει την εκτεταμένη χρονικά, σταθερή και επίμονη άσκηση βίας μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Αποκτά διάφορες μορφές με τις οποίες είναι εφικτό να εξωτερικευτεί η συσσωρευμένη διάθεση οργής των νέων. Είτε περιλαμβάνει τη λεκτική επίθεση (με κοροϊδευτικές εκφράσεις, διακρίσεις και σεξουαλικά σχόλια), είτε πρόκειται για τη κοινωνική διάστασή του (που εκδηλώνεται με την καταστροφή προσωπικών αντικειμένων, τη διάδοση φημών και την απομόνωση από την ομάδα), είτε εκδηλώνεται με την άσκηση σωματικής βίας και τέλος με εκβιαστικές απειλές και διασυρμό μέσω της ηλεκτρονικής επικοινωνίας ( Διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα). περισσότερα

Τα φύλα στη Λογοτεχνία - Ομαδική εργασία στη Νεοελληνική Λογοτεχνία Α΄Λυκείου

Να μελετηθούν αποσπάσματα των έργων του: 
  • Γ. Βιζυηνού «Το μόνον της ζωής του ταξείδιον» 
  • Κ. Χατζόπουλου « Το σπίτι του δασκάλου»
Να γίνει σύγκριση του ρόλου του άνδρα και της γυναίκας όπως αυτός παρουσιάζεται στα δύο αποσπάσματα. Να αιτιολογηθούν οι τυχόν διαφορές με βάση το κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Η πεζογραφική νεοελληνική λογοτεχνική παραγωγή μετά το 1880 διαφοροποιείται αισθητά από την προηγούμενη καθώς η Ελλάδα βιώνει πλήθος αλλαγών σε όλα τα επίπεδα και το κράτος αναδιαρθρώνεται στο εσωτερικό του. Ήδη από το 1881 ο κυβερνήτης Χαρίλαος Τρικούπης θέτει ως στόχους την ανάπτυξη της οικονομίας, την εκβιομηχάνιση της χώρας, τη δημιουργία αναπτυξιακών έργων κοινής ωφελείας και την εμπορική και ναυτιλιακή δραστηριότητα. Η ελληνική κοινωνία μετασχηματίζεται καθώς ενισχύεται η αστικοποίηση, δημιουργούνται εργοστάσια και ιδρύονται σχολεία. Η Ελλάδα διευρύνει τα σύνορά της ενσωματώνοντας στον εθνικό κορμό την Άρτα και τη Θεσσαλία (1881). Παράλληλα υπάρχει στροφή προς τη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού και επιθυμία για την επικράτηση της δημοτικής γλώσσας. Η πεζογραφία κινείται στο χώρο της ηθογραφίας καθώς οι συγγραφείς περιγράφουν ήθη και έθιμα του ελληνικού λαού. Αναπαριστούν πιστά τη ζωή της υπαίθρου και τα έργα τους αποκτούν νατουραλιστικό και ρεαλιστικό περιεχόμενο. περισσότερα

Σενάριο Έκθεσης Α Λυκείου: Κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες

Γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου διδασκαλίας: Έκθεση – Έκφραση Α΄ Λυκείου
Ιδιαίτερη περιοχή γνωστικού αντικειμένου: Γλώσσα και Γλωσσικές Ποικιλίες - Κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες
Τόπος διεξαγωγής σεναρίου: Εργαστήριο Πληροφορικής
Χρησιμοποιούμενα εργαλεία: Διαδίκτυο, Λογισμικό παρουσίασης, προβολέας, ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας, Λογισμικό: Γλώσσα η ελληνική – Οι περιπέτειες των λέξεων, Υπολογιστικά φύλλα.
Συμβατότητα με το ΑΠΣ και το ΔΕΠΠΣ:
Είναι συμβατό με το νέο πρόγραμμα σπουδών καθώς επιδιώκεται η ενδυνάμωση του ήδη αποκτημένου γλωσσικού γραμματισμού των μαθητών σε μια κατεύθυνση περισσότερο κοινωνιοκεντρική και λιγότερο γλωσσοκεντρική. Αξιοποιείται ποικιλία γραπτών και υβριδικών κειμένων που εμφανίζονται σε ψηφιακή και πολυτροπική μορφή και λειτουργούν ως πόροι από τους οποίους αντλούνται από τους μαθητές και τις μαθήτριες δεξιότητες σχετικές με τη καλλιέργεια της γλώσσας και του γραμματισμού τους καθώς και της στάσης τους απέναντι στη γλώσσα, τη γνώση και τον κόσμο. Δίνεται έμφαση σε μια διδακτική πρακτική που έχει ως πρωταγωνιστές τους μαθητές και τις μαθήτριες αφού περιλαμβάνει συλλογή δεδομένων, συγκρίσεις, αναλύσεις κ.τ.λ. Διερευνώνται κείμενα που αξιοποιούν συνειδητά και για συγκεκριμένους λόγους τη γλωσσική ποικιλότητα και αξιολογείται η ιδιαιτερότητα της γλώσσας που χρησιμοποιούν οι νέοι σε διάφορα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα. Το διδακτικό σενάριο επίσης επιτρέπει τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης σε συνδυασμό με τα αντικείμενα της λογοτεχνίας, της τέχνης και της αξιοποίησης των ΤΠΕ. περισσότερα

Ομαδική εργασία έκθεσης - έκφρασης Α΄Λυκείου

Τίτλος εργασίας : "Καταγραφή του είδους των κειμένων (προφορικών, γραπτών, υβριδικών και πολυτροπικών) που χρησιμοποιούν ή παράγουν σε σχολικά ή εξωσχολικά πλαίσια οι μαθητές. Ερμηνεία της χρήσης κάθε είδους."

Ο λόγος αποτελεί σπουδαία μορφή έκφρασης, διατύπωσης ιδεών, σκέψεων και εξωτερίκευσης συναισθημάτων. Συνιστά επικοινωνιακή πράξη μεταξύ των μελών της κοινωνίας και διακρίνεται για την πολυσημία του και τη δυναμική παρουσία του στο πέρασμα του χρόνου. Είτε με την προφορική, είτε με την γραπτή διάστασή του σηματοδοτεί την πολιτική, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική διάσταση των διαφόρων κοινωνικών ομάδων και αποτυπώνει την ιδιαίτερη φυσιογνωμία τους. Λειτουργεί ως επικοινωνιακός κώδικας που εξελίσσεται και συμβαδίζει με τις συνθήκες της κάθε εποχής και γενιάς.
Οι μαθητές αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα κοινωνικής ομάδας που αξιοποιεί σε καθημερινή βάση όλες τις μορφές του προφορικού και γρα-πτού λόγου είτε στα πλαίσια των σχολικών τους δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων είτε στην εξωσχολική τους ζωή. περισσότερα

Σενάριο μαθήματος - Καβάφης "Περιμένοντας τους βαρβάρους"

Γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου διδασκαλίας: Νεοελληνική λογοτεχνία, Α΄Λυκείου
Ιδιαίτερη περιοχή γνωστικού αντικειμένου: «Περιμένοντας τους βαρβάρους» Κ.Π.Καβάφης –
Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση»
Τόπος διεξαγωγής σεναρίου: Εργαστήριο Πληροφορικής
Χρησιμοποιούμενα εργαλεία: Διαδίκτυο, Λογισμικό παρουσίασης, προβολέας, ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας.
Συμβατότητα με το ΑΠΣ και το ΔΕΠΠΣ:
Η επιλογή του ποιητικού κειμένου και ο τρόπος προσέγγισής του είναι απολύτως συμβατά με το ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ του μαθήματος εφόσον : επιδιώκεται η καλλιέργεια της ικανότητας των μαθητών ώστε να πλησιάζουν με προσοχή και ευαισθησία το λογοτεχνικό έργο και να προχωρούν σε πολυεπίπεδη ανάλυση όσον αφορά τη μορφή και τη δομή του κειμένου. Επίσης ενθαρρύνονται να επισημαίνουν το ιστορικοκοινωνικό του πλαίσιο και τα θέματα που αυτό αναδεικνύει καθώς ευαισθητοποιούνται στους προβληματισμούς που εγείρονται. περισσότερα

Σενάριο μαθήματος: Παλαμάς «Σατιρικά γυμνάσματα»

Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία Α΄ Λυκείου
Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου: «Σατιρικά γυμνάσματα» Κ. Παλαμάς- Παράδοση και Μοντερνισμός.
Τόπος διεξαγωγής σεναρίου: Εργαστήριο Πληροφορικής
Χρησιμοποιούμενα εργαλεία : Διαδίκτυο, Λογισμικό παρουσίασης, προβολέας, ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας
Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ:
 Η επιλογή του κειμένου και ο τρόπος προσέγγισής του είναι συμβατά με τα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ του μαθήματος. Η διδασκαλία του ποιήματος : «Σατιρικά γυμνάσματα» έδωσε την ευκαιρία και το έναυσμα στους μαθητές να διερευνήσουν διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας με το κείμενο και ενθάρρυνε την ευαισθητοποίησή τους απέναντι σε θέματα κοινωνικού και πολιτικού προβληματισμού. Βοήθησε να διαμορφώσουν προσωπικές εκτιμήσεις και αξιολογήσεις μέσα από την ιστορική αναδρομή στις συνθήκες που επικρατούσαν την εποχή της σατιρικής ποιητικής δημιουργίας του Παλαμά. Παράλληλα η λογοτεχνική έκφραση αντιμετωπίστηκε στα πλαίσια της διάθεσης ενός δημιουργού να αφυπνίσει συνειδήσεις και να καυτηριάσει τη διάβρωση των αξιών. Συγχρόνως αξιοποιήθηκαν σύγχρονες τεχνικές διδασκαλίας και μάθησης. περισσότερα

Σενάριο Μαθήματος - Παπαδιαμάντης "Το μοιρολόγι της φώκιας"

Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία Β΄ Λυκείου
Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου: «Το μοιρολόγι της φώκιας» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.
Τόπος διεξαγωγής σεναρίου: Εργαστήριο Πληροφορικής Χρησιμοποιούμενα εργαλεία : Διαδίκτυο, Λογισμικό παρουσίασης, προβολέας, ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας
Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ:
Η επιλογή του κειμένου και ο τρόπος προσέγγισής του είναι συμβατά με τα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ του μαθήματος. Η διδασκαλία του διηγήματος έδωσε την ευκαιρία και το έναυσμα στους μαθητές να διερευνήσουν διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας με το κείμενο και ενθάρρυνε την ευαισθητοποίησή τους απέναντι σε θέματα και προβλήματα της κοινωνικής ζωής των ανθρώπων. Βοήθησε να καλλιεργηθεί ο προβληματισμός τους και να διαμορφώσουν προσωπικές εκτιμήσεις και αξιολογήσεις μέσα από την παράλληλη αισθητική απόλαυση του διηγήματος. Ώθησε τους αναγνώστες ενός αξιόλογου λογοτεχνικού έργου να κατανοήσουν το πλήθος των αξιών και ιδεωδών που μετασχηματίζουν ευεργετικά την προσωπικότητά και διαμορφώνουν μια ανθρωπιστική αντίληψη για την πραγματικότητα και τον κόσμο. Συγχρόνως αξιοποιήθηκαν σύγχρονες τεχνικές διδασκαλίας και μάθησης.περισσότερα

Κ.Π. Καβάφης - Η Πόλις

Ο Αλεξανδρινός ποιητής Καβάφης αποτελεί μια ιδιότυπη ποιητική φυσιογνωμία. Εντάσσεται στα χρονικά πλαίσια της Νέας Αθηναϊκής Σχολής (1880-1920) αλλά λειτουργεί ως προάγγελλος του ελεύθερου στίχου της γενιάς του ΄30. Στο ποίημα του "Η Πόλις" (1910) εκφράζεται το αδιέξοδο συναίσθημα ενός ανθρώπου που εγκλωβίζεται στις επιλογές της ζωής του και διαψεύδεται. Νιώθει αδύναμος να ανατρέψει τα λάθη του παρελθόντος που τον ακολουθούν και τον καταδυναστεύουν. Όπως εύστοχα επισημαίνει ο Γ. Σεφέρης στις Δοκιμές, Β΄, 1974: "Οι πολιτείες του Καβάφη ταξιδεύουν, ακολουθούν τον άνθρωπο σαν τις Ευμενίδες.(...) Ο άνθρωπος χαλνά τη ζωή του, όπως χαλνά ένα νόμισμα.Η κίνηση της φθοράς είναι η μόνη σχεδόν πραγματικά ανθρώπινη κίνηση για τον Καβάφη.(...) Γι' αυτόν όπου και να πάει, ο άνθρωπος μένει ακίνητος ' "δεν έχει πλοίο...δεν έχει οδό". Τα πράγματα, οι πολιτείες κινούνται γύρω του- και ο καιρός και τον αλέθουν σαν τις μυλόπετρες. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να λέει ατέλειωτα αυτή την ιστορία της φθοράς." περισσότερα

Εθελοντισμός

Αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά κινήματα των τελευταίων δεκαετιών καθώς χαρακτηρίζεται από την εκούσια προσφορά υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο μέσα από χιλιάδες μη κυβερνητικές οργανώσεις ή αυτοδύναμες ομάδες ατόμων. Στόχος τους είναι να παρέμβουν για να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο και να συνδράμουν στη διαμόρφωση ενός καλύτερου κόσμου. Οι μορφές της εθελοντικής δράσης είναι ποικίλες γιατί αναπτύσσονται σε διαφορετικούς τομείς: περισσότερα

Σχολικός εκφοβισμός - Bullying

Ο σχολικός εκφοβισμός (bullying) συνιστά μορφή επιθετικής συμπεριφοράς που αναπτύσσεται στο σχολικό περιβάλλον και αποκτά ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις στη σημερινή εποχή. Παρόλο που σαν φαινόμενο επισημαίνεται και καταγράφεται τη δεκαετία του 1970, ασφαλώς η γέννησή του είναι προγενέστερη καθώς η βίαιη εκδήλωση συμπεριφορών στα πλαίσια της σχολικής ζωής προϋπήρχε αλλά δεν είχε αισθητοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό που να γίνει αντικείμενο επισταμένης έρευνας. περισσότερα

Παράδοση και μοντερνισμός στην ποίηση

Η ποίηση στη μακραίωνη ιστορική διαδρομή της παρουσιάζει διαφορετικές όψεις και ποκίλες αποχρώσεις τόσο στην εκφορά του ποιητικού λόγου, όσο και στη μορφική διαστάσή της. Αυτό μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε τις ποιητικές διαδρομές κάτω από το πρίσμα του παραδοσιακού και μοντέρνου σχήματος.
περισσότερα

Η Μάχη της Κρήτης

(Η Μάχη της Κρήτης) Η γερμανική επίθεση από τον αέρα κατά της Κρήτης εκδηλώθηκε το πρωί της 20ης Μαΐου 1941. Έλληνες, Άγγλοι, Νεοζηλανδοί και Αυστραλοί στρατιώτες, καθώς και όσοι από τούς κατοίκους διέθεταν όπλα, αποδεκάτισαν με τα πενιχρά τουςμέσα, τα πρώτα κύματα των επιτιθεμένων. Ο αγώνας συνεχίσθηκε μέχρι την 29η Μαΐου, οπότε άρχισε η εκκένωση της Κρήτης από τις βρετανικές δυνάμεις, η οποία ολοκληρώθηκε το βράδυ της 31ης Μαΐου.