Εκπαιδευτικό υλικό για την 28η Οκτωβρίου 1940

Πολυπολιτισμικότητα, Μετανάστευση και Εκπαίδευση

Ο όρος Πολυπολιτισμικότητα (multiculturalism) δηλώνει τη συνύπαρξη σε μια κοινωνία ποικίλων κοινωνικών ομάδων με διαφορετικά εθνικά-εθνοτικά και πολιτισμικά στοιχεία. Αναγνωρίζει ένα μωσαϊκό από ισότιμες κουλτούρες ατόμων που διατηρούν παράλληλα τις διακριτές διαφορές τους και μπορούν να αναπτύξουν σχέσεις γόνιμης αλληλεπίδρασης. Σε επίπεδο κοινωνικής συλλογικότητας η πολυπολιτισμικότητα παραπέμπει στην αμοιβαία αποδοχή, στο σεβασμό και στην προαγωγή πολλαπλών πολιτισμών με βάση τη δημογραφική σύνθεση ενός πληθυσμού μιας χώρας. Εκφράζει την αποδοχή της διαφορετικότητας και της ισότιμης αναγνώρισης των διακριτών εθνικών και θρησκευτικών ομάδων.
περισσότερα...

Κωστής Παλαμάς - Αγορά

Ο ποίημα περιέχεται στη συλλογή Η Ασάλευτη Ζωή (στην ενότητα Τα σονέτα). Γράφτηκε το 1896, εποχή που ο ποιητής πιεζόταν από οικονομικές ανάγκες και υποχρεωνόταν να εργάζεται σκληρά αρθρογραφώντας στα διάφορα αθηναϊκά έντυπα για να επιβιώσει. Γενικός Γραμματέας του Πανεπιστημίου Αθηνών διορίστηκε το 1897. περισσότερα

Εργασία για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού

Το σύγχρονο σχολικό περιβάλλον δέχεται ποικίλες επιδράσεις από πλήθος παραγόντων που καθορίζουν τη φυσιογνωμία του και το συνδέουν με την κοινωνική πραγματικότητα. Εύλογα η κοινότητα των μαθητών βρίσκεται σε διαρκή διαλεκτική σχέση με την περιρρέουσα κάθε φορά οικονομική, πολιτική, πολιτισμική και κοινωνική διάσταση της ζωής. Φαινόμενα που παρουσιάζονται στην ευρύτερη κοινωνία εισρέουν και στο μαθητικό μικρόκοσμο και αποκτούν δική τους οντότητα και τρόπο έκφρασης.

Ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί μια ανησυχητική εκδήλωση διατάραξης των ομαλών σχέσεων των μαθητών καθώς εμπεριέχει την εκτεταμένη χρονικά, σταθερή και επίμονη άσκηση βίας μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Αποκτά διάφορες μορφές με τις οποίες είναι εφικτό να εξωτερικευτεί η συσσωρευμένη διάθεση οργής των νέων. Είτε περιλαμβάνει τη λεκτική επίθεση (με κοροϊδευτικές εκφράσεις, διακρίσεις και σεξουαλικά σχόλια), είτε πρόκειται για τη κοινωνική διάστασή του (που εκδηλώνεται με την καταστροφή προσωπικών αντικειμένων, τη διάδοση φημών και την απομόνωση από την ομάδα), είτε εκδηλώνεται με την άσκηση σωματικής βίας και τέλος με εκβιαστικές απειλές και διασυρμό μέσω της ηλεκτρονικής επικοινωνίας ( Διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα). περισσότερα

Τα φύλα στη Λογοτεχνία - Ομαδική εργασία στη Νεοελληνική Λογοτεχνία Α΄Λυκείου

Να μελετηθούν αποσπάσματα των έργων του: 
  • Γ. Βιζυηνού «Το μόνον της ζωής του ταξείδιον» 
  • Κ. Χατζόπουλου « Το σπίτι του δασκάλου»
Να γίνει σύγκριση του ρόλου του άνδρα και της γυναίκας όπως αυτός παρουσιάζεται στα δύο αποσπάσματα. Να αιτιολογηθούν οι τυχόν διαφορές με βάση το κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Η πεζογραφική νεοελληνική λογοτεχνική παραγωγή μετά το 1880 διαφοροποιείται αισθητά από την προηγούμενη καθώς η Ελλάδα βιώνει πλήθος αλλαγών σε όλα τα επίπεδα και το κράτος αναδιαρθρώνεται στο εσωτερικό του. Ήδη από το 1881 ο κυβερνήτης Χαρίλαος Τρικούπης θέτει ως στόχους την ανάπτυξη της οικονομίας, την εκβιομηχάνιση της χώρας, τη δημιουργία αναπτυξιακών έργων κοινής ωφελείας και την εμπορική και ναυτιλιακή δραστηριότητα. Η ελληνική κοινωνία μετασχηματίζεται καθώς ενισχύεται η αστικοποίηση, δημιουργούνται εργοστάσια και ιδρύονται σχολεία. Η Ελλάδα διευρύνει τα σύνορά της ενσωματώνοντας στον εθνικό κορμό την Άρτα και τη Θεσσαλία (1881). Παράλληλα υπάρχει στροφή προς τη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού και επιθυμία για την επικράτηση της δημοτικής γλώσσας. Η πεζογραφία κινείται στο χώρο της ηθογραφίας καθώς οι συγγραφείς περιγράφουν ήθη και έθιμα του ελληνικού λαού. Αναπαριστούν πιστά τη ζωή της υπαίθρου και τα έργα τους αποκτούν νατουραλιστικό και ρεαλιστικό περιεχόμενο. περισσότερα

Σενάριο Έκθεσης Α Λυκείου: Κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες

Γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου διδασκαλίας: Έκθεση – Έκφραση Α΄ Λυκείου
Ιδιαίτερη περιοχή γνωστικού αντικειμένου: Γλώσσα και Γλωσσικές Ποικιλίες - Κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες
Τόπος διεξαγωγής σεναρίου: Εργαστήριο Πληροφορικής
Χρησιμοποιούμενα εργαλεία: Διαδίκτυο, Λογισμικό παρουσίασης, προβολέας, ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας, Λογισμικό: Γλώσσα η ελληνική – Οι περιπέτειες των λέξεων, Υπολογιστικά φύλλα.
Συμβατότητα με το ΑΠΣ και το ΔΕΠΠΣ:
Είναι συμβατό με το νέο πρόγραμμα σπουδών καθώς επιδιώκεται η ενδυνάμωση του ήδη αποκτημένου γλωσσικού γραμματισμού των μαθητών σε μια κατεύθυνση περισσότερο κοινωνιοκεντρική και λιγότερο γλωσσοκεντρική. Αξιοποιείται ποικιλία γραπτών και υβριδικών κειμένων που εμφανίζονται σε ψηφιακή και πολυτροπική μορφή και λειτουργούν ως πόροι από τους οποίους αντλούνται από τους μαθητές και τις μαθήτριες δεξιότητες σχετικές με τη καλλιέργεια της γλώσσας και του γραμματισμού τους καθώς και της στάσης τους απέναντι στη γλώσσα, τη γνώση και τον κόσμο. Δίνεται έμφαση σε μια διδακτική πρακτική που έχει ως πρωταγωνιστές τους μαθητές και τις μαθήτριες αφού περιλαμβάνει συλλογή δεδομένων, συγκρίσεις, αναλύσεις κ.τ.λ. Διερευνώνται κείμενα που αξιοποιούν συνειδητά και για συγκεκριμένους λόγους τη γλωσσική ποικιλότητα και αξιολογείται η ιδιαιτερότητα της γλώσσας που χρησιμοποιούν οι νέοι σε διάφορα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα. Το διδακτικό σενάριο επίσης επιτρέπει τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης σε συνδυασμό με τα αντικείμενα της λογοτεχνίας, της τέχνης και της αξιοποίησης των ΤΠΕ. περισσότερα

Ομαδική εργασία έκθεσης - έκφρασης Α΄Λυκείου

Τίτλος εργασίας : "Καταγραφή του είδους των κειμένων (προφορικών, γραπτών, υβριδικών και πολυτροπικών) που χρησιμοποιούν ή παράγουν σε σχολικά ή εξωσχολικά πλαίσια οι μαθητές. Ερμηνεία της χρήσης κάθε είδους."

Ο λόγος αποτελεί σπουδαία μορφή έκφρασης, διατύπωσης ιδεών, σκέψεων και εξωτερίκευσης συναισθημάτων. Συνιστά επικοινωνιακή πράξη μεταξύ των μελών της κοινωνίας και διακρίνεται για την πολυσημία του και τη δυναμική παρουσία του στο πέρασμα του χρόνου. Είτε με την προφορική, είτε με την γραπτή διάστασή του σηματοδοτεί την πολιτική, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική διάσταση των διαφόρων κοινωνικών ομάδων και αποτυπώνει την ιδιαίτερη φυσιογνωμία τους. Λειτουργεί ως επικοινωνιακός κώδικας που εξελίσσεται και συμβαδίζει με τις συνθήκες της κάθε εποχής και γενιάς.
Οι μαθητές αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα κοινωνικής ομάδας που αξιοποιεί σε καθημερινή βάση όλες τις μορφές του προφορικού και γρα-πτού λόγου είτε στα πλαίσια των σχολικών τους δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων είτε στην εξωσχολική τους ζωή. περισσότερα